Bergholmstorpet

Om

Bergholmstorpet drivs av en ideell förening, Bergholmstorpets Vänner. Föreningens huvudsakliga uppgift är att:

  • bevara, vårda och utveckla Bergholmstorpets kulturhistoriska miljö för framtiden och kommande generationer.
  • driva verksamhet på och kring Bergholmstorpet som en kulturell mötesplats, där initiativkraft och kreativitet hos de boende i stadsdelen tas tillvara
  • stimulera till sådana aktiviteter som främjar förståelse och en positiv samverkan mellan generationerna och människor från olika kulturer och bakgrund
  • samarbeta med grupper, organisationer och föreningar i stadsdelen.